قیمت : 1 DVD
150 هزار تومان

ویرایش عکس های طبیعت و منظره

 

اصول ترکیب بندی در عکس های طبیعت
تفاوت ترکیب بندی ها و توضیح نسبت های طلایی و رعایت ان در طبیعت
مدیریت رنگ و اصول صحیح مدیریت رنگ
پروفایل های رنگی و گوشزد کردن اشتباهات سایت ها و مقالات فارسی زبان در مورد مدیریت رنگ
روتوش و حذف قسمت های ناخواسته در عکس
جداسازی منطقه ای
ماسک سازی منطقه ای
روش های غیر تخریبی روشن و تیره کردن عکس
روش های افزایش کنتراست میانی
توزیع مناسب تن های مناطق تیره در عکس
توزیع مناسب تن های مناطق روشن در عکس
جلوگیری از ایجاد هاله های تیره و روشن در عکس
روش های تیره سازی و تغییر رنگ اسمان
روش ایجاد و تقویت رنگ گرم غروب خورشید بر روی عکس
برجسته کردن ابرها
برداشتن نویز به شیوه موثر
مبارزه با CA و اغتشاش رنگی در لبه ها
ساخت قلموهای ابری جذاب
نحوه صحیح مونتاژ و فوتو مونتاژ
ساخت تصاویر سوررئال از عکس های طبیعت
برداشتن مه گرفتگی و غبار از تصاویر
ایجاد پرتو های نوری در تصاویر
حذف رنگ آبی در تصاویر مربوط به زمستان و برف
معرفی برنامه ها وپلاگین های موثر در ویرایش عکس های طبیعت
چندین پروژه جذاب در ویرایش عکس های طبیعت
Enhance نوری در عکس های طبیعت
تمامی فایل های مورد استفاده
تمامی پلاگین های مورد استفاده