قیمت : 4 DVD
375 هزار تومان

آموزش روتوش چهره  +  روتوش پوست  + جداسازی + آلبوم سازی ( 4 DVD  به همراه 20 درصد تخفیف )

 

 

آموزش های روتوش چهره و اندام  

 اموزش تخصصی روتوش پوست

و آموزش جداسازی 

و  آلبوم سازی

در یک پکیج با 20 دردصد تخفیف ارائه خواد شد