قیمت : 2 DVD
150 هزار تومان

آموزش تخصصی ویرایش عکس های پرندگان

 

این بسته شامل 2 DVD است .
و شامل مطالب زیر می باشد

فرمت خام و توانایی های فرمت خام- تنظیم رنگ در فرمت خام  - تنظیم رنگ در فرمت Jpeg
تنظیم رنگ بر اساس تن های تیره , روشن و میانی عکس
بازیابی مناطق Over Expose  به روش تنظیمات- بازیابی مناطق Over Exposeبه روش گرافیکی
بازیابی مناطق Over Exposeبه روش بازسازی بافت - ازیابی مناطق Under Expose  به روش تنظیمات - بازیابی مناطق Under Expose به روش گرافیکی
ترکیب بندی در عکس های پرندگان- ترکیب بندی در برش عکس ها - ترکیب بندی به روش جابجایی عناصر - ترکیب بندی به روش جداسازی
کنتراست و بهبود کنتراست - بهبود کنتراست بر اساس ماسک های روشنایی- بهبود کنتراست بر اساس Exposure Blending - بهبود کنتراست بر اساس جداسازی منطقه ای- بهبود کنتراست بر اساس ویرایش منطقه ای
افزایش جزئیات پرها - افزایش جزئیات پوست - افزایش جزئیات محیط - شارپ سازی
مقابله به عدم فوکوس صحیح ( تصحیح فوکوس بعد از عکس برداری ) - مقابله با لرزش دست
مقابله با محو افتادن پرنده به خاطر حرکت - نویز و نویز برداری  - حفظ جزئیات در نویز برداری
ویرایش پس زمینه بدون جداسازی - ویرایش پس زمینه با جداسازی
تغییر پس زمینه - و مونتاژ های حرفه ای در ویرایش عکس های پرندگان

فیلم تبلیغاتی ویرایش عکس های پرندگان را از این لینک  + دریافت کنید