<
No : 9  
 
No : 10  
>
مشاهده مشاهده
   

No : 11  

No : 12  
مشاهده مشاهده

 

فیلم شماره  9: تفاوت های مد 8 بیت و 16 بیت در شارپ سازی و ایجاد بندینگ
فیلم شماره  10:  روتوش کامل یک پرتره . بافت سازی پوست . جداسازی بافت . پوست پرتقالی . تنظیم رنگ پوست ضورت . جداسازی مو از پس زمینه . ویرایش چشم و لب و بینی و پوست
فیلم شماره 11 : برجسته سازی برگ های پاییزی
فیلم شماره 12 :  ترمیم موهای برش خورده روتوش مو تنظیم رنگ جداسازی